Satset 56 millioner på Koppang

KOPPANG: Pål Sagen (58) fra Oslo og Vetle Wetlesen (76) fra Nes har satset alt de eier på fraflyttingstruede Koppang. Nå skal de bidra til at Østerdalen fortsetter veksten innen hotellovernattinger.

Østerdalen har mye høyere prosentvis vekst innen hotellovernattinger enn Gudbrandsdalen, men fra et mye lavere nivå. Nå skal kunst- og antikvariatshandler Pål Sagen (58), med hjelp fra pensjonert bonde og bedriftsleder Vetle Wetlesen (76), kapitalisere på et uutnyttet potensiale for økte hotellovernattinger i Østerdalen.

- Gudbrandsdalen har utvilsomt sine fortrinn, men den største forskjellen er at deres fortrinn er bedre utnyttet. Østerdalen har en undervurdert natur og kulturhistorie sammenlignet med Gudbrandsdalen. Derfor vil jeg ikke nøye meg med de fire millionene jeg har brukt på å oppgradere hotellet. Jeg vil investere ytterligere 7-10 millioner kroner for å få et tilbygg med flere hotellrom, sier Sagen.


3216 2 Storelvdal Hotel 2000
UNDERVURDERT: - Østerdalen har en undervurdert natur og kulturhistorie, mener Pål Sagen.

Ny optimisme i bygda

Kunst- og antikvariatshandleren kjøpte nederlagsdømte og nedslitte Koppangtunet Hotell for fire millioner kroner ved inngangen til 2014. Han har siden løftet driftsinntektene med nær 50 prosent, fra tre millioner kroner i 2013 til 5,4 millioner i fjor.

Summene kan høres relativt små ut, men for Stor-Elvdal har det bidratt til ny optimisme i bygda. Kafeen og puben er tilbake, og nå er det også blitt lys i vinduene på Nordstu gård, med de gamle rederbygningene innlemmet som en del av hotelldriften. 

Da er ringen sluttet etter at skipsreder Lars Krogh fra 1974 lenge eide både Nordstu gård og daværende Koppangtunet Hotell.

Vetle Wetlesen kjøpte Nordstu gård for 40,5 millioner kroner i 2014, og har siden økt den årlige omsetningen på gården fra 1,5 til sju millioner kroner. Noe av økningen kommer fra utleieavtalen med Stor-Elvdal Hotell.

Fjeldstuen
LANGE TRADISJONER: Hotellet på Koppang har gitt fjellfolk tak over hodet i flere tiår.

Skaper ny virksomhet

- Størsteparten av økningen kommer fra ny gårds- og skogsdrift, men jeg har stor tro på at gården i ytterligere grad kan vokse innen opplevelser i form av hotell og friluftsliv, sier Wetlesen.

Stor-Elvdal Hotell skal selge natur og kultur i et marked som i dag opplever størst etterspørsel fra folk på gjennomreise.  

- Målet er alltid at de på gjennomreise skal bli minst to eller tre netter, men det hører dessverre fortsatt til sjeldenhetene, sier Sagen.

Mens innbyggertallet i Stor-Elvdal har sunket fra 3012 i 2000 til 2552 i tredje kvartal i år, har Sagen og Wetlesen gått mot strømmen. Uavhengig av hverandre bestemte de seg for å bruke sine godt voksne dager til å skape ny virksomhet på Koppang.

Verdifull kunstsamling

- Vi har ni fredede eller vernede tømmerbygninger. Disse fikk tidligere eier skipsreder Krogh flyttet hit til Koppang i 1974 – 75, og de har tidligere stått andre steder i Østerdalen. 

Juvelen i kronen er den nyrestaurerte Barfrøstua vår som er et av de første byggene i Norge som ble fredet av Riksantikvaren allerede i 1923. Jeg ønsker å profilere kunst og kultur og formidling av dette som en bærebjelke i driften av Stor-Elvdal Hotell. 

Hotellet har nylig åpnet eget museum og museumsbibliotek, og hele anlegget rommer spennende og viktig norsk kunst helt fra 1700-tallet og opp til vår tid, i tillegg til bøker og trykk fra 1500-tallet og senere. Kunst- og museumssamlingen er nok verdt en del mer enn hele hotellet, sier Sagen.

Tror folk vil ha genuine opplevelser

I Samfunnsøkonomisk analyses framtidsscenario "Destinasjon Innlandet" vokser andelen sysselsatte i Innlandets reiseliv fra 4,6 prosent i 2015 til sju prosent i 2030. I dette scenariet bidrar en sterk klimaavtale til vekst i kortreist turisme, og snøsikkerhet blir et viktig konkurransefortrinn for vinterturismen. Sagen tror også på størst vekst fra norske turister.

- Jeg jobber med en forventning om at den genuine opplevelsen vil styrke sin posisjon ytterligere, på bekostning av mer ensrettet luksus. Jeg tror ikke det blir like viktig med enda en tur til Paris. 

3216 2 Storelvdal Hotel 2071
BIBLIOTEK: Stor-Elvdal Hotell har eget museumsbibliotek.

Inngangsport til storslått natur

De fleste vil hevde at Koppang er den virkelige inngangsporten til Østerdalens storslåtte natur og fjellkjeder. I vest kan du gå eller kjøre i Aasmund Olavsson Vinjes fotspor langs Vinjeveien. Fra Vinjestøtta (925 moh) har du panoramautsikt over et unikt turområde.

Vel tilbake på hotellet og inspirert av turen kan du i vårt museumsbibliotek besiktige en av landets viktigste og mest omfattende boksamlinger av 1. utgavene til A. O. Vinje. Her oppbevares det blant annet flere varianter av «Ferdaminni» fra 1861, som inneholder diktikonet «No ser eg atter slike Fjell og Dalar».  Dette diktet er inspirert av Vinjes opphold i Stor-Elvdal på vei til Trondheim sommeren 1860, sier Sagen.

3216 2 Storelvdal Hotel 2145
FORDOBLING: Vetle Wetlesen forventer at skogeiendommen vil ha doblet seg fra dagens nivå til 2030.

​Store ambisjoner fram mot 2030

Wetlesen har også store ambisjoner fram mot 2030, når han eventuelt fyller 90 år.

- Jeg forventer at skogeiendommen vil ha doblet seg fra dagens nivå på 36.000 mål produktiv skog. I tillegg jobber vi mot at jakt og friluftsliv skal utgjøre en større andel av skogens inntektsgrunnlag. 

Vi solgte alt vi eide for å kjøpe denne gården, fordi vi ville tilbake til det aktive yrkeslivet. I etterkant høstet vi mye hogstmoden skog, for deretter å investere åtte millioner kroner i tillegg til kjøpsprisen. På grunn av vår relativt høye alder har vi satt ekstra stramme tidsfrister på å få ting gjennomført. Vi har ikke ubegrenset med tid tilgjengelig til å realisere våre planer, sier Wetlesen.

Har stor framtidstro på Koppang