Sterk vekst i hotellovernattinger

KOPPANG/HAMAR: ​Det er nå sterk vekst i hotellovernattinger i både Hedmark og Oppland. Gudbrandsdalen har omsider snudd nedgang til oppgang, mens Østerdalen har hatt sterk vekst over flere år.

Gudbrandsdalen hadde 884.000 hotellovernattinger i fjor. Det er over dobbelt så mange som Østerdalens 367.000 hotellovernattinger i den samme perioden.

Men for Gudbrandsdalen er det langt færre hotellovernattinger enn for kun få år siden, mens Østerdalen har hatt høy vekst siden 2012. 

I fjor og hittil i år er det vekst i hotellovernattinger både i Gudbrandsdalen og Østerdalen, viser tall fra SSB, som er bearbeidet av Statistikknett Reiseliv.

Forklaring til figuren over: Figuren viser endelige tall for januar-desember i årene 2005-2015 og framskrivninger for året januar-desember 2016. 
Tross sterkere vekst siden 2005, ligger Østerdalen fortsatt langt bak Gudbrandsdalen i antall hotellovernattinger.

Opplevelser og natur er trendy

Linn Alicia Slora Kristiansen, NHO Innlandet

- Vi ser at en svakere kronekurs har bidratt positivt for reiselivet i hele Norge. I tillegg mener vi at markedsføringen av både Gudbrandsdalen og Østerdalen er blitt bedre.

Vi ser også en generell forbrukertrend hvor opplevelser og natur verdsettes høyere enn før, og dette bygger spesielt opp under reiselivet i Innlandet, sier Linn Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet (bildet).

Antall hotellovernattinger i Gudbrandsdalen hadde et kraftig fall fram til 2013. Reiselivsforsker Birgitta Ericsson i Østlandsforskning har tidligere forklart dette med en generell nedgang for høyfjellshoteller. Nå er det Nord- og Sør-Gudbrandsdal som øker, mens Midt-Gudbrandsdal fortsatt faller.

Nytt Trysil-hotell populært

I Østerdalen øker både Sør- og Nord-Østerdal. Størst økning var det i Sør-Østerdal i 2012, som skyldtes åpningen av daværende Park Inn Trysil Mountain Resort, som nå blir omprofilert til Radisson Blu Mountain Resort & Residences.

Generelt er det Sør-Gudbrandsdal som er motoren i Opplands reiseliv, mens Sør-Østerdal er motoren i Hedmarks reiseliv.

- Det er også mange overnattinger knyttet til hytter og camping i både Østerdalen og Gudbrandsdalen. Hotellstatistikken er vanligvis mer pålitelig enn statistikken for hytter og campingplasser, sier Jan-Erik Lystad, som er ansvarlig for Statistikknett Reiseliv.