Ny opptur for Blowtech i Kongsvinger

​Blowtech-sjef Peter Didriksson begynte i daværende TI Automotive rett før finanskrisen. På et år raste omsetningen fra 500 til 60 mill.kr. Nå har han bygget omsetningen opp igjen til 150 millioner.

I høyre hånd holder Blowtech-sjef Peter Didriksson en bildel til luftekanaler produsert med selskapets gamle produksjonslinje. Selskapets bildeler går blant annet til Volvos personbiler. I den venstre hånden holder han den samme bildelen slik den skal se ut. 

Med den nye og robotiserte produksjonslinjen ville den defekte bildelen blitt sortert ut automatisk. Der ligger årsaken til Blowtechs økende konkurransekraft. Men der ligger også årsaken til at antall arbeidsplasser i industrien er under press, selv for selskaper som øker omsetning og overskudd.

- Med vår nye robotlinje skal vi i teorien kunne produsere det samme med en femtedel av antall operatører i produksjonen. Det vil ta noe tid før vi kommer så langt, men vi produserer allerede mer med færre ansatte, takket være robotisering. 

Dette skyldes blant annet at roboter nå sorterer ut defekte bildeler automatisk, der hvor vi tidligere hadde manuelt tilsyn. Denne utviklingen går fort og vil tilta ytterligere i årene som kommer og fram mot 2030, sier Didriksson.

Blowtech 1Id6788
SJEF MED SUKSESS: Peter Didriksson har snudd nedgang til oppgang ved Blowtech i Kongsvinger. På et år raste omsetningen fra 500 til 60 millioner kroner i årstakt. Siden har Didriksson bygget omsetningen opp igjen til 150 millioner, med nye eiere.

Produserer mer - med færre ansatte

Aktive aksjeselskaper innen industri, med hovedkontor i Glåmdalen, hadde samlede driftsinntekter på 5,1 milliarder kroner i 2015, opp fra 4,7 milliarder kroner i 2014. I tillegg kommer omsetning fra industriselskaper med underavdelinger i Glåmdalen. Driftsmarginen økte fra 5,2 til 5,5 prosent. Det vil si at industrien i Glåmdalen økte både driftsinntektene og driftsmarginen i fjor. 

Det samme året falt antall sysselsatte i industrien i Glåmdalen med 177 personer, en nedgang på åtte prosent, i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB). En stor del av nedgangen skyldtes imidlertid nedleggelsen av NorDans vindusfabrikk i Åsnes. SSBs tall viser at sysselsettingen i Glåmdalen-industrien har sunket mer enn for Norge, Hedmark og Oppland siden 2009. Automatisering og roboter overtar flere av jobbene i industrien.

- Vi er 80 ansatte i dag, men produserer 10 prosent mer enn vi gjorde med 90 ansatte på samme tid i fjor. Vi benytter oss delvis av innleid arbeidskraft for å unngå oppsigelser etter hvert som produksjonen effektiviseres. Effektiviseringen er en forutsetning for at vi skal overleve. Våre avtaler med kunder forutsetter at vi produserer billigere år for år. På den ene siden har vi et ønske om å bidra til størst mulig lokal sysselsetting. Men på den andre siden er den brutale virkeligheten at vi driver med forretning, ikke sysselsetting i seg selv, sier  Didriksson.

Blowtech 16355D

- Robotisering og automatisering en megatrend som øker i styrke

Blowtech og kjøretøybransjen står overfor svært store endringer i årene som kommer, i følge Didriksson:

- Automatiseringen og robotiseringen er en megatrend som tiltar i styrke, og det vil fortsette helt fram mot 2030. I tillegg leverer vi til en bransje som står foran svært store endringer. Vi ser følgende megatrender fram mot 2030:


  1. Connectivity. Det tilrettelegges i stadig større grad for at bilen kan kommunisere i nåtid med flere ulike medier, som for eksempel datamaskiner og telefoner. Alle data kan brukes av flere interessenter med ulike innretninger, som eier av bilen, produsenten av bilen, myndigheter med videre.
  2. Drivstoff beveger seg fra bensin og diesel til elektrisitet og etter hvert også brenselcelle.
  3. Førerløse biler er allerede under utprøving og vil trolig være allemannseie i 2030. 
  4. Urbaniseringen fortsetter ved at flere flytter til byer, som kan bidra til at færre er avhengige av bil i det daglige. Flere vil benytte seg av den nye delingsøkonomien, hvor man leier forskjellige typer biler etter om man skal kjøre i byen eller til hytta.

Selv om bilbransjen står foran store endringer, tror Didriksson at Blowtech blir mindre påvirket enn mange andre leverandører til bildelprodusenter.

- Vi driver med teknisk formblåsning i plast generelt, og med luftekanaler i kjøretøy spesielt. Uansett endringer blir det fortsatt behov for luftekanaler i kjøretøy. En trend mot at metall erstattes med plast, for å få lettere biler med lavere drivstoffbruk, kan virke positivt for oss, sier Didriksson. 

Blowtech 2
FYLLER OPP: Blowtech lager blant annet bildeler til Volvo.