7Sterke forventer vekst

Industrisamarbeidet 7sterke i Glåmdalen tror på god vekst fram mot 2030. Styreleder Trond Hagerud sier at automatisering gir mer produksjon per ansatt og gjør industrien mer konkurransedyktig.

- Svakere norsk kronekurs og en pågående effektivisering gjennom automatisering og digitalisering har gitt økt konkurransekraft for industrien i Kongsvinger-regionen de siste to årene. Våre tall viser at samlet omsetning har økt med cirka 17 prosent fra 2013 til 2015, med en resultatgrad på rundt fem prosent, sier Hagerud. 

Tall fra SSB viser en nedgang i sysselsettingen for industrien i Glåmdalen fra 2008 til 2010, grunnet finanskrisen. Deretter var det en marginal nedgang fram til og med 2014. I fjor var det igjen et større fall i sysselsettingen for industrien i Glåmdalen, i følge SSB. 

Forklaring til figuren under:
Sysselsettingen i industrien i Glåmdalen har sunket relativt mer enn i Hedmark, Oppland og Norge, i følge tall fra SSB. Likevel øker inntektene og optimismen, i følge industrisamarbeidet 7sterke. 

* Sysselsettingsstatistikk er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere, som gir noe lavere tall. I forhold til totalt antall sysselsatte er forskjellen 2,4 prosent. 

​ Skaper flere arbeidsplasser innen forskning og utvikling​

Trond Hagerud 1
STYRELEDER: Trond Hagerud
FOTO: Anders Hagen-Næsset

- Vår egen opptelling avviker litt fra Statistisk Sentralbyrå ved at vi kommer fram til at antall ansatte er tilnærmet uforandret for industrien i Glåmdalen fra 2013 til 2015. Det kan delvis skyldes at vår egen undersøkelse er blant våre medlemmer, og inkluderer ikke NorDans nedleggelse av vindusfabrikken i Åsnes. Vår oppfatning er at det er en generell stabilitet innen arbeidstokken blant våre medlemmer, sier Hagerud.

7sterke ser imidlertid en forskyvning av ansatte fra produksjon til tekniske støttefunksjoner samt forskning og utvikling.

- Generelt kan vi si at det pågår en effektivisering som gir behov for færre hender i produksjonen. Parallelt ser vi imidlertid at industrien i Kongsvinger-
regionen skaper flere arbeidsplasser innen ulike tekniske støttefunksjoner og andre kompetansefunksjoner som forskning og utvikling. Dette er i tråd med en satsing i 7sterke gjennom mange år hvor industribedriftene i Kongsvinger-regionen har samarbeidet tett for å implementere en såkalt LEAN-produksjon. Det vil si en mer veltrimmet produksjon med mindre sløsing hvor produksjonen gjøres mer effektiv. Gjennom dette samarbeidet har industrien i Kongsvinger-regionen lykkes med å legge et grunnlag for sterk vekst i årene fram mot 2030, sier Hagerud.