Utflating i Hedmark og prisfall i Oppland

Det var utflating i boligprisene i Hedmark og prisfall i Oppland i tredje kvartal. Prisutviklingen i Innlandet er vesentlig bedre enn i Oslo og Akershus, som opplever kraftig prisfall.

- Det har vært et kraftig omslag i det norske boligmarkedet, men Innlandet er så langt i hovedsak spart for dette. Nedgangen er størst i Oslo og Akershus med et prisfall på henholdsvis 5,8 og 3,2 prosent i tredje kvartal. Til sammenligning falt boligprisene i Hedmark og Oppland med henholdsvis 0,2 og 0,7 prosent. Hedmarks prisfall er så lite at det i praksis er snakk om en utflating, sier administrerende direktør Magnus Aasen i EiendomsMegler 1 Hedmark.

Prisfall i 79 kommuner

I første kvartal i år falt boligprisene kun i Egersund i Rogaland og Stokke i Vestfold. I andre kvartal falt boligprisene i 20 av de 106 kommunene med kvartalsvis statistikk fra Eiendom Norge. I tredje kvartal falt boligprisene i hele 79 kommuner med prisstatistikk, hvorav alle kommuner i Akershus, fem av sju kommuner i Oppland og i Ringsaker i Hedmark.

- Foran nevnte omfatter kun de 106 større kommunene med tilstrekkelig antall omsetninger til at det føres statistikk i Eiendom Norges fylkesboligprisstatistikk. Reelt sett vet vi at det er prisfall i flere kommuner også i Hedmark, men grunnet manglende statistikk vet vi ikke hvor. Med 0,2 prosent prisfall i fylket som helhet, men prisvekst i alle de større byene, vet vi at det må være prisfall i flere av de resterende kommunene, sier Aasen.

Frykter ikke smitteeffekt

EiendomsMegler 1 Hedmark tror ikke at den store nedgangen i Oslo og Akershus skal smitte over til Innlandet:

*For det første har boligprisene i Oslo og Akershus steget mye mer enn i Innlandet og fallhøyden er derfor større.

*For det andre ser vi at antall boliger til salgs har økt mye mer i Oslo og Akershus enn i Innlandet. I Oslo var det ved utgangen av september flere boliger til salgs enn på samme tid siden kriseåret 2008. Til sammenligning var antall boliger til salgs i Hedmark og Oppland høyere enn i fjor, men på linje med tidligere år.

*For det tredje er de nye finansieringsreglene fra nyttår det eneste fundamentale forhold som har påvirket boligprisene. Disse finansieringsreglene er strengere for Oslo enn resten av landet. De nye finansieringsreglene har bidratt til en endret psykologi i boligmarkedet, og en slik effekt vil normalt gi større utslag i Oslo og Akershus enn i Innlandet.

*De nye reglene om at samlet gjeld normalt ikke kan overstige fem ganger samlet brutto årsinntekt har hatt en reell innstrammende effekt på boligmarkedet over hele landet.