Hedmarken stiger mens Norge faller

Hedmarken med Stange, Løten og Hamar i spissen opplever stigende boligpriser, mens størsteparten av Norge har prisfall. Stange hadde landets andre høyeste prisvekst i forrige kvartal med 2,1 prosent.

Normalt forholder EiendomsMegler 1 Hedmark seg til den såkalte tolvmånedersveksten på kommunenivå fordi den har færre feilkilder enn et enkelt kvartal. Omslaget i det norske boligmarkedet har imidlertid vært så kraftig at årlige endringer skjuler dagens situasjon. Det siste kvartalet viser nemlig at kun 23 kommuner i Norge hadde prisvekst, fire hadde utflating og 79 prisfall. 

- Vi ser et ganske kraftig omslag på landsbasis, som vi er spart for på Hedmarken. Riktignok hadde Ringsaker et prisfall på 0,2 prosent i forrige kvartal, ifølge Eiendom Norges fylkesstatistikk, men det er reelt sett en utflating. Stange hadde faktisk landets andre høyeste prisvekst med 2,1 prosent i forrige kvartal, etter Holmestrand med 2,7 prosent. Videre ser vi at både Løten og Hamar hadde prisvekst, sier salgsleder Stein Olav Engebakken i EiendomsMegler 1 Hamar.

Hurtigere boligsalg i Stange

EiendomsMegler 1 Hedmarks hurtigsalgsindikator kan tyde på at den høye prisveksten i Stange i forrige kvartal kan være mer enn et blaff.

- I tillegg til høy prisvekst ser vi også at boligene selges raskere i Stange enn tidligere. Nær halvparten av boligsalgene våre kom innen en dag etter visning i tredje kvartal, som er det samme som andre kvartal, men langt høyere enn tidligere år, sier salgsleder Gunvor Lien Nyhus i Eiendomsmegler 1 Stange.

Stange hadde en tolvmånedersvekst på 8,9 prosent i tredje kvartal, som vil si at boligprisene var 8,9 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor. Deretter følger Ringsaker med 8,1, Løten med 7,2 og Hamar med 5,1 prosent. Det viser at selv om boligprisene i Ringsaker sank svakt i tredje kvartal, har prisene steget mer enn i både Hamar og Løten siste 12 måneder.

- Beliggenhet nær Hamar på veien mot Gardermoen og Oslo er et fortrinn som kan tale for et spesielt sterkt boligmarked i Stange. Vi har sett en positiv effekt på boligbygging og tilflytting, og det blir spennende å se om Gardermoen- og Oslo-effekten vil gi større utslag i prisutviklingen framover, sier Lien Nyhus.

Pendleravstand til Oslo

Det finnes ikke noe sikkert svar på hvorfor Hedmarken får prisvekst mens størsteparten av landet for øvrig får prisfall.

- Vi ser at Østfold og Buskerud også har en relativt god utvikling. Det kan tyde på at områder med relativt moderate boligpriser i pendleravstand til Oslo holder seg bedre i pris, sier Stein Olav Engebakken i EiendomsMegler 1 Hamar.