Kongsvinger på femteplass i Norge

Kongsvinger hadde Norges femte høyeste prisvekst på boliger det siste året. Kongsvinger er en av 23 kommuner med prisvekst i forrige kvartal, mens boligprisene raser i store deler av landet.

- Boligmarkedet i Kongsvinger er rekordsterkt tross kraftig nedtur i størsteparten av Norge. 62 prosent av våre boligsalg i tredje kvartal kom innen en dag etter visning, som er høyest i Innlandet, og på samme rekordhøye nivå som i hele fjor og i år, sier salgsleder Jørn Raymond Øverby i EiendomsMegler 1 Kongsvinger.

Riktignok er den såkalte tolvmånedersveksten i Kongsvinger avtagende, men veksten holder seg høyere oppe i Kongsvinger enn for eksempel i Hamar, ifølge Eiendom Norges fylkesstatistikk.

- I fjerde kvartal i fjor hadde Hamar og Kongsvinger like høy tolvmånedersvekst på 13,8 prosent. Det vil si at boligprisene var 13,8 prosent høyere enn i samme kvartal året før. I tredje kvartal i år var tolvmånedsveksten i Kongsvinger på ti prosent, femte høyest i landet, mot 5,1 i Hamar, sier Øverby.

Få boliger til salgs

Få boliger til salgs er trolig den viktigste årsaken til at boligene i Kongsvinger selges fort og med høy prisvekst. 

- Ved utgangen av september var det kun 25 bruktboliger til salgs i Kongsvinger, ifølge tall fra Eiendomsverdi. Vi har aldri tidligere registrert så få bruktboliger til salgs på denne tiden av året. I tillegg er det rundt 20 nye boliger til salgs i Kongsvinger, ifølge Finn.no. Til sammenligning var det langt flere bruktboliger og nye boliger til salgs i Elverum. Det er igangsatt svært få nye boliger i Kongsvinger siden 2011, sier Øverby.

Første gang dyrere i Elverum

Boligprisene tilsier imidlertid at antall igangsatte boliger i Kongsvinger snart kan nærme seg Elverum. Høyere boligpriser gjør det mer attraktivt å utvikle og selge nye boliger.

- Ifølge Eiendom Norges fylkesboligprisstatistikk fikk de solgte boligene i Kongsvinger en høyere kvadratmeterpris enn i Elverum i forrige kvartal, for første gang siden fylkesstatistikken startet i 2015. I Statistisk Sentralbyrås statistikk har ikke gjennomsnittsprisene i Kongsvinger vært høyere enn Elverum siden 2005, sier Øverby.

Boligprisene faller i Nes

Mens prisene stiger i Kongsvinger opplever Nes en kraftig nedtur. Riktignok viser den såkalte tolvmånedersveksten at prisene i Nes var fire prosent høyere i tredje kvartal enn i samme kvartal i fjor. Men de årlige tallene skjuler et prisfall i Nes på hele 3,8 prosent i tredje kvartal.

- Vi ser en svak utvikling for boligprisene i store deler av landet, og i vårt nærområde gjelder det spesielt i Oslo og Akershus. Alle kommunene i Akershus hadde prisfall i tredje kvartal, men kun Nittedal og Ullensaker hadde større prisfall enn Nes. På den positive siden ser vi at antall boliger til salgs ikke økte i Nes fra 1. september til 1. oktober. Vi ser en tendens til at de områdene som steg mest under oppturen, nå synker mest, sier salgsleder Hans Andrew i EiendomsMegler 1 Årnes.