Flere boligsalg demper prisvekst

Antall bruktboliger til salgs i Elverum er tilbake på normale nivåer etter å ha vært på lave nivåer siden oktober i fjor.

Med flere boliger til salgs forventes også en normalisering av prisveksten i Elverum.

- Antall boliger registrert til salgs i Elverum har vært på det laveste siden 2013 fra oktober i fjor til mai i år. Ved utgangen av august var det 73 boliger til salgs i Elverum, noe som er nøyaktig det samme som for ett år siden. Flere boliger til salgs vil normalt dempe prisveksten, sier salgsleder Thomas Rusten i EiendomsMegler 1 Elverum. 

Nedadgående trend

I andre kvartal i år var boligprisene i Elverum 6,1 prosent høyere enn i samme kvartal året før. Det kalles for 12-månedersvekst.

- Hittil i år har det vært en nedadgående trend fra en 12-månedersvekst på 12,2 prosent i fjerde kvartal i fjor. Det var den høyeste prisveksten siden 2007, og således ikke normal. Jeg vil anta at en prisvekst på 3-5 prosent vil være fornuftig i vårt område framover, sier Rusten.

Flere grunner til at det er flere boliger på markedet

Rusten tror det er flere årsaker til at det har kommet et oppsving i antall boliger til salgs i Elverum.

- Flere boliger til salgs kan ha sammenheng med at folk nå er blitt mer bevisst på å selge før man kjøper, eller at det har blitt kjøpt en del nybygg som ikke er ferdigstilt. Relativt nye krav fra banker om nivå på egenkapital og total belåning kan også være en medvirkende årsak, sier salgslederen.