Alvdal på andreplass i Innlandet

Alvdal har hatt andre høyest prosentvis vekst i nye arbeidsplasser siden 2008 blant alle kommunene i Innlandet. Kun Åmot ligger marginalt foran. Tolga ligger også høyt oppe på en sjuendeplass.


I forbindelse med SpareBank 1 Østlandets Konjunkturbarometer for Innlandet 2017, har vi sett nærmere på SSBs statistikk for arbeidsplasser for 2016.

- Det er svært oppløftende at Alvdal ligger aller øverst i Innlandet sammen med Åmot. Den største veksten i private arbeidsplasser har kommet innen bygg og anlegg og transport og lagring. Her har henholdsvis Gjermundshaug og Espeland Transport bidratt mye, sier regionbanksjef for bedriftsmarkedet Arne Kjell Dyrstad i SpareBank 1 Østlandet. 

85 flere med arbeidssted Alvdal

Alvdal har fått 85 flere sysselsatte med arbeidssted i kommunen siden 2008, som utgjør en vekst på 7,24 prosent. Det var en svak nedgang på sju sysselsatte i Alvdal i 2016. SpareBank 1 Østlandet har laget en interaktiv framstilling av sysselsettingsutviklingen i Nord-Østerdal, brutt ned på kommuner og sektorer og sammenlignet med Norge. Her kan våre lesere selv se i hvilke sektorer og kommuner det skapes flest nye arbeidsplasser, og hvor noen går tapt.

Framstillingen viser blant annet at kun Tolga og Tynset hadde en marginal vekst i Nord-Østerdal i fjor. Siden 2008 er det nedgang i alle kommuner utenom Alvdal og Tolga. 

- Dette stemmer med det generelle inntrykket av at det samlede næringslivet i Nord-Østerdal er ganske stabilt, men med pila litt nedover. Derfor er det spesielt viktig å synliggjøre suksesshistorier som Alvdal. Det er fullt mulig for flere kommuner i Nord-Østerdal å få høyest vekst i Innlandet, slik som i Alvdal, sier Dyrstad.

Foregangsfigurer skaper optimisme

Regionbanksjefen framhever at når noen går foran, så skapes det en multiplikatoreffekt.

- Når noen går foran slik som Gjermundshaug og Espeland Transport i Alvdal, skapes det ringvirkninger på flere plan. De direkte ringvirkningene er disse selskapenes lokale etterspørsel etter arbeidskraft, varer og tjenester. De indirekte ringvirkningene er minst like viktige. Det bidrar til å skape en optimisme i hele kommunen. Til sammen påvirker slike foregangsfigurer strukturen i hele samfunnet på en positiv måte, sier Dyrstad.

På Tolga er det blant annet flere ansatte i industrien som har bidratt til en opptur både i fjor og siden 2008.

- Staur Foods, Alvdal Skurlag og Eggen Gardsysteri er tre industribedrifter som alle har bidratt positivt i Tolga. I antall arbeidsplasser er ikke veksten så stor i Tolga, men i prosent blir det likevel store nok tall til at veksten er større i Tolga enn i Norge både i 2016 og siden 2008, sier regionbanksjefen.