Tidenes hurtigste Hamar-salg

Hamars boligmarked slo tilnærmet alle rekorder i tredje kvartal med tidenes andre høyeste registrerte prisvekst, og tidenes hurtigste salg.

EiendomsMegler 1 Hedmark solgte to av tre Hamar-boliger første dag etter visning.Deres hurtigsalgsindikator viser at 65 prosent av kjedens boligsalg i Hamar ble gjort dagen etter visning i tredje kvartal.

– Vi har tall for hurtigsalg tilbake til 2005. Aldri tidligere har vi registrert at en så stor andel av boligene i Hamar ble solgt dagen etter visning. Før 2005 hadde vi høyere prisvekst i to kvartaler i 2004, men da var det mye mindre vanlig å kjøpe bolig dagen etter visning. Vi er derfor sikre på at vi i forrige kvartal hadde tidenes hurtigsalg i Hamar, sier salgsleder Stein Olav Engebakken (bildet) ved EiendomsMegler 1 Hamar.

Hamar-boligene selges mye raskere enn i andre kommuner i Hedmark. Nærmest kommer Kongsvinger med 50 prosent, som betyr at annenhver Kongsvinger-bolig ble solgt dagen etter visning i tredje kvartal. Deretter kommer Stange med 45 prosent.

Også Hamars prisvekst satte tilnærmet ny rekord i tredje kvartal med en 12 måneders vekst på 13,5 prosent, opp fra 10,6 prosent i kvartalet før, viser Eiendom Norges fylkesrapport for Hedmark. 12 måneders vekst vil si at boligprisene var 13,5 prosent høyere i tredje kvartal i år enn i samme kvartal i fjor. Historiske boligpriser tilbake til 2003 viser at det var marginalt høyere prisvekst i andre og tredje kvartal i 2004.

– Den gang holdt prisveksten seg høy til og med tredje kvartal 2007. Andre halvår 2006 og første halvår 2007 hadde prisvekst like under dagens nivåer. Forskjellen var at svært få boliger ble solgt dagen etter visning selv i den perioden, sier Engebakken.

Boligprisene hadde en stigende trend også for Ringsaker, Stange og Løten i tredje kvartal. Alle de tre kommunene hadde en høyere 12 måneders vekst i tredje kvartal enn i andre kvartal. Høyest etter Hamar var Løten med 9,8 prosent prisvekst i tredje kvartal.

Eiendom Norges fylkesrapporter viser at prisveksten er høy også mange andre steder i landet, og det gjelder spesielt i pendleravstand til Oslo. Aller høyest var Oslo. Hamar hadde trettende høyest boligprisvekst i tredje kvartal blant alle større kommuner i landet.

Hamar på topp

Hamar Til Topps
12 måneders vekst i boligpriser, kvartal mot samme kvartal året før

Bråttom med boligkjøp

Brattom Med Boligkjop
I første kvartal 2007 var prisveksten omtrent like høy som i dag, men ingen kjøpte bolig dagen etter visning i Hamar. I forrige kvartal kjøpte to av tre bolig dagen etter visning i Hamar. Hurtigsalg (oransje): Andel boligsalg gjort dagen etter visning i Hamar, basert på EiendomsMegler 1s portefølje (venstre akse) Prisendring (blå): 12 måneders endring i boligpriser, kvartal mot samme kvartal året før (høyre akse)