Færre boliger til salgs

Hedmark og Oppland hadde henholdsvis 14,7 og 19 prosent færre boliger til salgs ved utgangen av september, enn på samme tid i fjor.

- Det bidrar til den høye prisveksten, sier administrerende direktør Magnus Aasen i EiendomsMegler 1 Hedmark.

Ved utgangen av september var det 407 boliger til salgs i Hedmark, ned fra 477 på samme tid i fjor, noe som utgjør en nedgang på 14,7 prosent. Det er den samme prosentvise nedgangen som på landsbasis. I Oppland var nedgangen større, med 352 boliger til salgs i fjor mot 285 i år, som er en nedgang på 19 prosent.

- Vi ser at områder med høy prisvekst, som for eksempel Oslo, har færre boliger til salgs, mens områder med svak prisutvikling, som for eksempel Stavanger, har flere boliger til salgs. I et godt marked selges boligene raskere. Det bidrar til at færre blir igjen til salgs. I tillegg er det flere som avventer med å selge i et godt marked, fordi man håper å få mer for boligen på et senere tidspunkt, sier Aasen (bildet).

Et dårlig boligmarked kjennetegnes av at boligkjøpere selger først, og kjøper etterpå. I et godt marked er det motsatt.

– Når alle skal kjøpe først og selge etterpå, blir flere sittende med to boliger i en periode. Det gir færre boliger til salgs. I tillegg ser vi at enkelte velger å beholde den gamle boligen for utleie, sier Aasen.

I tredje kvartal var det Oppland som tok alle de tre øverste plassene for prisvekst med Vestre Toten, Jevnaker og Gjøvik. Deretter kommer Hamar.

– Men selv om Oppland har stedene med aller høyest prisvekst i Innlandet, har Hedmark litt høyere prisvekst samlet sett. Noe av årsaken er at Hamar drar kraftig opp for Hedmark, mens Lillehammer drar gjennomsnittet ned for Oppland, sier Aasen.


Vestre Toten på topp

Fylkesstatistikk
12 måneders vekst i boligpriser, kvartal mot samme kvartal året før.