Kongsvinger drar fra Hamar

Kongsvinger får stadig høyere prisvekst på boliger, mens Hamar har avtagende prisvekst. Både prisveksten og hurtigsalget var tidenes høyeste i Kongsvinger i første kvartal.

Boligprisene i Kongsvinger var 15,2 prosent høyere i første kvartal i år enn i første kvartal i fjor, ifølge Eiendom Norges fylkesrapport for boligpriser. Til sammenligning var årsveksten 13,8 prosent i fjerde kvartal i fjor. Årsveksten i Hamar og Nes var på henholdsvis 11,8 og 12,9 prosent i første kvartal, som gir en avtagende prisvekst for begge kommunene.

- Det er aldri tidligere registrert høyere prisvekst i Kongsvinger, og vi har tall tilbake til 2005. Det finnes ikke statistikk før 2005, men det er lite trolig at vi noen gang har sett tilsvarende prisvekst, sier salgsleder Jørn Raymond Øverby i EiendomsMegler 1 Kongsvinger. 

I tillegg ble det satt enda en ny rekord i første kvartal i år.

- 61 prosent av alle våre boliger i Kongsvinger ble solgt innen en dag etter første visning. Det er så vidt høyere enn den gamle rekorden på 60 prosent fra fjerde kvartal i fjor. Heller ikke her har vi tidligere registrert tilsvarende hurtigsalg, og vi har tall for dette tilbake til 2005. Også her er det lite trolig at boligene har blitt solgt raskere noen gang før 2005, sier Øverby.

Tross høy prisvekst har Kongsvinger fortsatt klart lavere kvadratmeterpriser enn sammenlignbare byer og kommuner i Hedmark. Avstanden til Elverum og Ringsaker er imidlertid blitt kraftig redusert de siste to årene. Øverby forventer fortsatt høy prisvekst i Kongsvinger.

- I Kongsvinger har vi hatt et første kvartal med vesentlig høyere antall annonserte boliger enn normalt. At vi da fortsatt holder en god prisvekst med raske salg tolker jeg som gode tegn i vårt marked. Jeg forventer at antall annonserte boliger vil normalisere seg utover våren, men at prisene vil holde en jevn og stødig vekst. Jeg forventer også at hurtigsalget vil holde seg stabilt fremover.