Ny boligboom i Kongsvinger

Kongsvingers boligpriser gjorde enda et nytt hopp i forrige kvartal, til 11 prosent prisvekst det siste året. Kun Hamar har høyere prisvekst blant de større kommunene i Hedmark.

Ved inngangen til 2016 var veksttakten i Kongsvingers boligpriser avtagende med en såkalt 12 måneders prisvekst på 7,2 prosent i første kvartal, ned fra toppen på 10,9 prosent i andre kvartal i fjor. I andre kvartal i år steg årsveksten til 9,2 prosent, og så til en ny topp på 11 prosent i forrige kvartal, viser Eiendom Norges fylkesrapport for Hedmark. 12 måneders prisvekst viser endringen i boligpriser i ett kvartal sammenlignet med samme kvartal året før.

– Dagens trend med tiltagende prisvekst skyldes i stor grad at Kongsvinger er del av et vekstområde i en stor sirkel rundt Oslo. For eksempel er prisveksten enda høyere i Nes med 12,3 prosent. På den annen side stiger Kongsvinger klart mer enn Stange, som også er en del av denne sirkelen, sier fagansvarlig Raymond Øverby (bildet) ved EiendomsMegler1 Kongsvinger.

Selv om prisveksten er klart høyere i Kongsvinger enn i Stange, så er boligprisene fortsatt klart lavere enn i Stange.

– De relativt lave boligprisene i Kongsvinger er en viktig årsak til høy prisvekst. Høye boligpriser er ikke noe mål i seg selv, men det er også et uttrykk for attraktivitet blant boligkjøperne. Slik sett er det positivt at boligkjøperne er villige til å betale mer for boliger i Kongsvinger enn tidligere, sier Øverby.

Halvparten av boligene i Kongsvinger selges dagen etter visning.

– EiendomsMegler 1s hurtigsalgsindikator viser at 50 prosent av boligsalgene i Kongsvinger skjedde dagen etter visning i tredje kvartal. Det er basert på EiendomsMegler 1s boligsalg i Kongsvinger. 50 prosent er samme andel som i tredje kvartal i fjor. At halvparten av boligene selges dagen etter visning er et tegn på høy temperatur i markedet, sier Raymond Øverby.

Ny opptur for Kongsvinger

Ny Opptur For Kongsvinger
12 måneders vekst i boligpriser, kvartal mot samme kvartal året før.