Ny vekstrekord i Gjøvik

I første kvartal i år var boligprisene i Gjøvik 19,1 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor. 70 prosent av boligene ble solgt innen en dag etter visning.

- På Gjøvik har vi hatt et meget bra første kvartal med stor etterspørsel og manko på boliger. Dette har gitt en fortsatt prisoppgang. At det i tillegg er lav igangsetting påvirker prisene. Det er spesielt mangel på nye leiligheter, sier salgsleder Camilla Hveem i EiendomsMegler 1 Gjøvik.

Gjøviks prisvekst på 19,1 prosent er fjerde høyest i landet, etter Oslo, Ringerike og Ås, i følge Eiendom Norges fylkesrapporter for boligpriser. Lav boligbygging siste tre år er trolig en viktig årsak til den høye prisveksten.

- Igangsettingen av nye boliger i Gjøvik var spesielt lav under og etter finanskrisen fra 2008 til 2010. Igangsettingen har imidlertid vært nesten like lav de siste tre årene, til tross for høy prisvekst. Sett bort fra perioden etter finanskrisen må vi helt tilbake til 1995 for å finne et år med like lav igangsetting av nye boliger. Den lave boligbyggingen bidro trolig til at flere innenlands flyttet fra enn til Gjøvik både i 2015 og 2016. Den moderate befolkningsveksten i Gjøvik i 2015 og 2016 skyldtes innvandring og fødselsoverskudd, sier Hveem. 

Til sammenligning er det gitt byggetillatelser til mange flere boliger i både Hamar og Lillehammer de siste årene. Tross den høye prisveksten er det fortsatt en del lavere kvadratmeterpriser i Gjøvik enn i Hamar og Lillehammer.

- Det er flere forhold som spiller inn på boligprisene, og relativt lave boligpriser sammenlignet med Hamar og Lillehammer er en av årsakene til høy prisvekst, sier Hveem.

EiendomsMegler 1s hurtigsalgsindikator viser at boligkjøpere i Gjøvik bør stille svært godt forberedt på visning.

- 70 prosent av våre boligsalg i Gjøvik ble gjort innen en dag etter første visning i første kvartal i år. I første kvartal i fjor var andelen 46 prosent, sier Hveem.