Flest boliger til salgs siden 2010

Ved utgangen av august var det flere bruktboliger til salgs på Gjøvik enn på samme tid siden 2010. Det skjer etter at det har vært rekordlavt antall boliger til salgs i byen siden tidlig i 2015.

- 2016 var et år som var preget av historisk lite boliger til salgs på Gjøvik. Dette volumet har økt vesentlig i 2017, spesielt fra april og frem til i dag. Og dette er selvsagt en viktig faktor når vi ser på en noe avtagende prisvekst. Men vi opplever likevel en rask omsetningshastighet og gode priser. Derfor tror vi på en videre prisoppgang, om enn noe mer moderat de neste årene, sier salgsleder Camilla Hveem i EiendomsMegler 1 Gjøvik.

Størst prisvekst i Innlandet i andre kvartal

Gjøvik hadde fortsatt høyest prisvekst i Innlandet i andre kvartal, og tredje høyest i landet, med en 12-månedervekst på 15,7 prosent. Det vil si at boligprisene i andre kvartal var 15,7 prosent høyere enn i samme kvartal året før.

- Etter en periode med sterk og økende prisvekst helt siden 1. kvartal 2016, og med en topp på 19,1 prosent i 1. kvartal 2017, er jeg ikke veldig overrasket over en noe avtagende prisvekst i andre kvartal. Og det er på ingen måte en voldsom nedgang. Gjøvik har vært preget av en høy prisvekst de siste årene og det ville vært unaturlig med en ny topp nå. En prisvekst på 10 -12 prosent vil ansees som en god og fornuftig vekst i vårt marked fremover, sier salgslederen.

Viktig med mer boligbygging

Høy prisvekst i Gjøvik skyldes ikke sterk tilflytting.

- Det har vært netto innenlands utflytting fra Gjøvik både i 2015, 2016 og hittil i år. Det har også vært lav igangsetting av nye boliger, i form av nye byggetillatelser, i 2014, 2015 og 2016. Det blir nå viktig for byen å få bygget flere boliger for å unngå for høye boligpriser og for å øke befolkningsveksten, sier Hveem.