Salgsboom uten prisfrykt

Det har vært en sterk vekst i antall bruktboliger til salgs i Hedmark og Oppland, men det kan ikke sammenlignes med Oslo.

I Innlandet er salgsveksten en tilpasning til normale nivåer, og det er ikke grunn til å frykte prisfall på boliger.

- Oslo hadde rekordfå boliger til salgs fra april i fjor til februar i år. Dette er snudd til at antall boliger til salgs nå nærmer seg nivåene fra finanskrisen. Vi ser ganske kraftige prisfall måned mot måned i Oslo og deler av Akershus. Det vanskelige spørsmålet er i hvilken grad dette vil smitte over på resten av landet, og om det blir kortvarig eller mer langvarig, sier administrerende direktør Magnus Aasen i EiendomsMegler 1 Hedmark.

Mer normale nivåer i Innlandet

Tall fra før finanskrisen for Oslo, og før oljenedturen i Stavanger, viser at antall boliger til salgs er en såkalt ledende indikator som historisk har varslet senere prisfall på et tidlig tidspunkt. Også Hedmark og Oppland har på kort tid snudd fra rekordfå til mange flere boliger til salgs.

- Forskjellen mellom Oslo og Innlandet er at i Oslo har man gått fra ekstremt få boliger til salgs på nyåret, til historisk høye nivåer for boliger til salgs i dag. I Hedmark og Oppland var det også rekordfå boliger til salgs i store deler av fjoråret til andre kvartal i år. Her har vi imidlertid gått tilbake til mer normale nivåer, og ikke noe som nærmer seg finanskrisen, sier Aasen.

Prisveksten vil trolig bremse

I andre kvartal var boligprisene i Hedmark og Oppland rundt ti prosent høyere enn i andre kvartal i fjor, den såkalte 12-månedersveksten. Veksten i Oppland var noe over ti prosent, mens Hedmark noe under. Begge fylkene har imidlertid avtagende prisvekst, og det forventes å fortsette.

- Når antall boliger til salgs øker vil det normalt bremse prisveksten. Oslo står fortsatt med høyere 12-månedersvekst enn Innlandet fordi hovedstaden hadde så ekstremt høy prisvekst gjennom hele fjoråret og tidlig i år. På månedsbasis ligger imidlertid Oslo nå klart under Innlandet. Jeg tror at Oslo vil oppleve et fall i boligprisene en periode framover, men det er vanskelig å tidfeste hvor lenge. For Hedmark og Oppland forventer jeg at vi vender tilbake til en årlig prisvekst på rundt fem prosent, som i hovedsak representerer veksten i lønninger pluss hevet standard på boligene, sier Aasen.