Oppland øker - Hedmark flater ut

Oppland hadde stigende prisvekst på boliger i første kvartal, mens Hedmark hadde utflating. EiendomsMegler 1 Hedmark mener det er for tidlig å si om det er begynnelsen på et mer varig trendskifte.

- Oppland hadde høyere prisvekst enn Hedmark fra andre halvår i 2009 til 2012, før det snudde i Hedmarks favør fra og med 2013. Siden andre kvartal 2015 har prisutviklingen i de to fylkene vært ganske lik, fram til Oppland dro litt fra i første kvartal i år. I neste kvartal får vi et bedre inntrykk av om vi er inne i et trendskifte i forholdet mellom Hedmark og Oppland, sier administrerende direktør Magnus Aasen i EiendomsMegler 1 Hedmark.

Boligprisene i Oppland var 12,9 prosent høyere i første kvartal i år enn i første kvartal i fjor. Til sammenligning var årsveksten på 11,8 prosent i Hedmark, som gir en relativt liten forskjell på 1,1 prosentpoeng mellom Oppland og Hedmark. 

- Man kan ikke dra konklusjoner basert på så små forskjeller, men vi ser tendenser til en positiv utvikling i Oppland også innen sysselsettingsutvikling. Oppland fikk en vekst i antall arbeidsplasser på 0,18 prosent i fjor, mens Hedmark fikk en nedgang på 0,21 prosent. På den annen side hadde Hedmark høyere befolkningsvekst enn Oppland i fjor, med netto innenlands innflytting, mens Oppland hadde netto innenlands utflytting, sier Aasen.

EiendomsMegler 1 Hedmark er overrasket over at Oppland viser positive tendenser innen både boligpriser og sysselsettingsutvikling.

- De siste årene har vi sett en tendens til at Hedmark har styrket sin posisjon i forhold til Oppland, og i første rekke har dette vært drevet av en sterk utvikling i Hamar-regionen. I hovedsak har vi sett på dette som en konsekvens av at Hedmark har et tyngdepunkt som ligger nærmere Oslo. Det kan imidlertid tenkes at en positiv utvikling i industrimiljøet på Raufoss, NTNU i Gjøvik og sterk vekst i reiselivet bidrar til å utligne denne forskjellen. Vi ser at sysselsettingsveksten i Oppland i fjor i hovedsak kom innen industri, bygg og anlegg og reiseliv, sier Aasen.

Gjøvik har hatt klart høyest vekst i boligpriser det siste året i Hedmark og Oppland. Deretter følger Jevnaker foran Kongsvinger og Vestre Toten.