Åmot og Trysil på topp

Åmot har prosentvis skapt flest nye arbeidsplasser i Innlandet siden 2008, mens Trysil topper lista i Hedmark for i fjor. Åmots vekst i sysselsetting skyldes i all hovedsak Forsvaret.


I forbindelse med SpareBank 1 Østlandets Konjunkturbarometer for Innlandet 2017, har vi sett nærmere på SSBs statistikk for arbeidsplasser for 2016.

- Åmot fikk 134 flere sysselsatte med arbeidssted i kommunen fra 2008 til i fjor. Det utgjør en vekst på 7,7 prosent og er det høyeste blant alle kommuner i Innlandet. 115 av arbeidsplassene kom i den kategorien som inkluderer forsvarsansatte, sier regionbanksjef for bedriftsmarkedet Arne Kjell Dyrstad i SpareBank 1 Østlandet. 

Landets andre største forsvarsandel

Ved utgangen av 2015 var det i følge SSB 453 sysselsatte i Forsvaret med arbeidssted Åmot, som utgjorde over 24 prosent av alle arbeidsplassene i Åmot. Kun Bardu har større andel av kommunens arbeidsplasser i Forsvaret, mens Målselv også ligger på rundt 24 prosent. 

- I antall er det flere ansatte i Forsvaret med arbeidssted Elverum, men andelen blir mye mindre fordi Elverum er en større kommune. Det er ingen tvil om at Åmot er svært avhengig av Forsvaret, men det er heller ingen tvil om at Forsvaret har bidratt til en svært sterk utvikling i Åmot, sier Dyrstad.

Positiv trend i Trysil

Mens Åmot har hatt god utvikling for arbeidsplasser over flere år, er det først de siste årene at Trysil har vist positive takter. SpareBank 1 Østlandet har laget en interaktiv framstilling av sysselsettingsutviklingen i Sør-Østerdal, brutt ned på kommuner og sektorer og sammenlignet med Norge. Her kan våre lesere selv se i hvilke sektorer og kommuner det skapes flest nye arbeidsplasser, og hvor noen går tapt.

- Veksten i Trysil fordeler seg på flere næringer hvorav viktige deler er reiselivsrelatert. Destinasjon Trysil har oppgitt at kommunens stisykkelsatsing har skapt 70 nye arbeidsplasser. Satsingen ble iverksatt for tre år siden og har bidratt til en utvidet turistsesong. Vi ser en positiv trend for nye arbeidsplasser i Trysil de siste tre årene, og for befolkningsutvikling det siste året. La oss håpe at den positive trenden vedvarer, slik den for eksempel har gjort for Hemsedal over mange år, sier regionbanksjefen.

Elverum styrker offentlige næringer

Elverum har en svakere utvikling for nye arbeidsplasser enn Hamar, Gjøvik og Lillehammer siden 2008, og også Kongsvinger har hatt større vekst enn Elverum de siste årene.

- Elverum har fått færre arbeidsplasser i typiske private næringer som industri, bygg og anlegg, informasjon og kommunikasjon og varehandel. Veksten har kommet i mer offentlig dominerte næringer som undervisning, helse- og sosialtjenester og som ansatte i Forsvaret, sier Dyrstad.