Stange og Løten øker mest

Stange og Løten hadde høyest prosentvis vekst i arbeidsplasser på Hedmarken i fjor. Ringsaker utmerker seg blant annet med mangeårig vekst i varehandelen.

I forbindelse med SpareBank 1 Østlandets Konjunkturbarometer for Innlandet 2017, har vi sett nærmere på SSBs statistikk for arbeidsplasser for 2016.

- Det var spesielt industrien som bidro med flere nye arbeidsplasser i Stange i fjor, mens helse- og sosialtjenester bidro mest i Løten. Samlet var det relativt svak utvikling i nye arbeidsplasser på Hedmarken i fjor, grunnet en svak utvikling i Hamar, sier regionbanksjef for bedriftsmarkedet Margrete Bjelde i SpareBank 1 Østlandet.

Kun Ringsaker øker i arbeidsplasser innen varehandel


SpareBank 1 Østlandet har laget en interaktiv framstilling av sysselsettingsutviklingen på Hedmarken, brutt ned på kommuner og sektorer og sammenlignet med Norge. Her kan våre lesere selv se i hvilke sektorer og kommuner det skapes flest nye arbeidsplasser, og hvor noen går tapt. Den interaktive framstillingen viser for eksempel at det var en nedgang på 106 arbeidsplasser i kategorien ”Varehandel, reparasjon av motorvogner” som bidro mest til en svak utvikling i Hamar.

Det var nok en korreksjon etter sterk vekst i varehandelen i Hamar i 2014 og 2015, etter åpningen av CC Hamar i november 2014. Over tid har Hamar også møtt sterk konkurranse fra Ringsaker på plasskrevende handel. Fra 2008 til 2016 sank sysselsettingen i handelen både i Norge, Løten, Stange og Hamar, mens den økte med over ti prosent i Ringsaker, sier Bjelde.

Opptur for bygg og anlegg

Samlet var det bygg og anlegg, helse- og sosialtjenester og personlig tjenesteyting som skapte flest nye arbeidsplasser i Hamar-regionen i fjor. Kategorien ”Bergverksdrift og utvinning” hadde størst prosentvis vekst (61,9 %), men det utgjorde kun 13 sysselsatte. Vekst i bygg og anlegg bidrar også til en god utvikling i industrien. 

Hedmarken har høy igangsetting av både boliger og hytter, som bidrar til flere arbeidsplasser i byggenæringen. En del av veksten i byggenæringen kommer også innen industrien i form av blant annet byggmoduler, sier Bjelde.

Hedmarken topper siden 2008

Selv om Hedmarken hadde relativt svak vekst i arbeidsplasser i fjor, ligger regionen på en klar topp i Innlandet siden 2008.

- Siden 2008 ligger både Stange, Løten og Ringsaker inne blant seks på topp i Innlandet, mens Hamar følger på tiendeplass. Hedmarken skiller seg ut med at alle kommunene har sterk vekst på flere områder. Hamar kommune oppgir mangel på næringsarealer som en årsak til avtagende vekst i nye arbeidsplasser. Ved utgangen av fjoråret var det 19.321 sysselsatte med arbeidssted Hamar, som var kun 4032 færre enn Ringsaker, Løten og Stange til sammen. Særlig Løten har få arbeidsplasser i egen kommune med en høy andel utpendlere, sier Bjelde.