Kongsvinger-regionen på topp i Hedmark

Kongsvinger-regionen fikk Hedmarks høyeste vekst i arbeidsplasser for andre året på rad i fjor. Den største veksten kom i kategorier som er dominert av offentlige arbeidsplasser.

I forbindelse med SpareBank 1 Østlandets Konjunkturbarometer for Innlandet 2017, har vi sett nærmere på SSBs statistikk for arbeidsplasser for 2016.

Vi ønsker oss størst vekst i private og konkurranseutsatte sektorer. Men det aller viktigste er at Kongsvinger-regionen ettertrykkelig har snudd utviklingen fra nedgang til oppgang, sier regionbanksjef for bedriftsmarkedet Per Nygaard i SpareBank 1 Østlandet.

På tredjeplass i Innlandet


Kongsvinger-regionen fikk 39 flere arbeidsplasser i fjor. Det utgjør en vekst på 0,21 prosent, som var høyest i Hedmark. Veksten var dog lavere enn både Lillehammer (0,67 %) - og Gjøvik-regionen (0,60 %).

- Kongsvinger-regionen har nå hatt en positiv utvikling i tre år på rad, og har med det gått fra å være en taper til en vinner. I 2014 hadde Kongsvinger-regionen andre høyest vekst i Innlandet (1,76 %), kun forbigått av Hamar-regionen (2,36 %). I 2015 var det en omlegging av datagrunnlaget for statistikken for sysselsetting. Derfor foreligger det to datasett for sysselsetting fra SSB, hvorav det ene er sammenlignbart med året før. Det viser at Kongsvinger-regionen hadde høyest vekst (1,78 %) i Hedmark i 2015, sier Nygaard.

Opptur for poteter, reparasjoner og grunnarbeid

Sparebank 1 Østlandet har laget en interaktiv framstilling av sysselsettingsutviklingen i Kongsvinger-regionen, brutt ned på kommuner og sektorer og sammenlignet med Norge. Her kan våre lesere blant annet se at Kongsvinger-regionen i fjor fikk høyest nedgang i antall arbeidsplasser i sektorene jordbruk og skogbruk, varehandel, industri og bygg og anlegg. Flest nye arbeidsplasser kom i sektorene helse og sosial, undervisning samt elektrisitet, vann og renovasjon.  

SSB-tall fra 2008 til 2015 viser at det har vært høy vekst i antall ansatte i næringsgruppen bearbeiding av poteter hvor Maarud har hatt sterk omsetningsvekst. Det har også vært vekst i næringsgruppen trådløs telekommunikasjon, hvor Telenors virksomhet i Kongsvinger har bidratt positivt. Det har også vært vekst innen reparasjon av kommunikasjonsutstyr hvor Conmodo, tidligere Mcare, er en sterk aktør. I dette segmentet er InfoCare Workshop et annet sterkt selskap. I tillegg har det vært vekst i grunnarbeid hvor regionen har mange små og mellomstore selskaper, sier regionbanksjefen.

Omsetningsvekst i industrien

Industrien i Kongsvinger-regionen fikk seg en knekk etter finanskrisen, som senere er snudd til omsetningsvekst.

- Mange industriarbeidsplasser gikk tapt under og etter finanskrisen. Men i kjølvannet av finanskrisen har industrien kommet sterkt tilbake i Kongsvinger-regionen. De siste åra har utviklingen vært ganske stabil for industriansatte, men automatiseringen gjør at det kan produseres mer med færre hender. Av de industriselskapene som har levert regnskaper for 2016 ser vi at tilnærmet alle har god utvikling i både omsetning og lønnsomhet. Industriens omsetningsvekst er med å skape arbeidsplasser i flere andre næringer, som for eksempel transport, sier Nygaard.