Oppland overgikk Norge

Oppland skapte prosentvis flere nye arbeidsplasser enn Norge i fjor, for første gang i nyere tid. Hedmark skapte færre nye arbeidsplasser enn Oppland for andre året på rad.

Det var industri, bygg og anlegg samt overnatting og servering som bidro med størst antall nye arbeidsplasser i Oppland i fjor. Den samlede veksten var på kun 0,18 prosent, men det holdt så vidt til å overgå Norge som økte med 0,16 prosent. Det ga 156 flere sysselsatte med arbeidssted i Oppland og 4229 flere i Norge. Basert på sammenlignbare tall tilbake til 2004 har Oppland aldri tidligere økt mer enn Norge. 

- Det er svært gledelig å se at Oppland har en relativt sterk utvikling for nye arbeidsplasser for andre året på rad. Det er også interessant å merke seg at den største veksten kommer i privat næringsliv og i næringer hvor fylket allerede har konkurransefortrinn, sier Hans Olav Wedvik, direktør for bedriftsmarkedet i Sparebank 1 Østlandet.

Nedgang for Hedmark

Hedmark fikk samlet 184 færre sysselsatte i fjor, en nedgang på 0,21 prosent. I Hedmark ble det skapt flest antall nye arbeidsplasser i kategoriene elektrisitet, vann og renovasjon, helse og sosialtjenester og personlig tjenesteyting. 

- En vekst i Kongsvinger-regionen er det mest gledelige med tallene for Hedmark. Sør-Østerdal, Nord-Østerdal og Hamar-regionen endte alle på minus, hvorav Sør-Østerdal hadde den største nedgangen med 0,72 prosent. Til sammenligning var det Gjøvik-regionen og Lillehammer-regionen som økte mest i Oppland, sier Wedvik.

Skapt flere nye arbeidsplasser i Norge

Sparebank 1 Østlandet har laget en interaktiv framstilling av sysselsettingsutviklingen i Hedmark og Oppland, brutt ned på sektorer og sammenlignet med Norge. Her kan våre lesere selv se i hvilke sektorer det skapes flest nye arbeidsplasser, og hvor noen går tapt.

- Sammenligningen mellom Hedmark, Oppland og Norge viser at det er skapt klart flere nye arbeidsplasser i Norge enn i Innlandet siden 2008. Her er det viktig å huske på at det også har vært klart større befolkningsvekst i Norge enn i Innlandet siden 2008, og det påvirker også antall arbeidsplasser, sier Wedvik.

Sammenligningene mellom sektorer er basert på prosent, da det ikke gir mening å sammenligne antall mellom en stor og en liten sektor. 

- For eksempel var det sterk prosentvis vekst i den oljeintensive sektoren bergverksdrift og utvinning i Hedmark i fjor. Denne sektoren er imidlertid så liten i Hedmark at 9,9 prosent vekst utgjorde kun 18 nye arbeidsplasser, sier Wedvik.

Nedgang i antall ansatte i jordbruk og skogbruk

Det er også viktig å huske på at en nedgang i antall arbeidsplasser ikke alltid betyr at det går dårlig med den aktuelle sektoren. 

- Vi ser for eksempel at det er sterk nedgang i antall ansatte i jordbruk og skogbruk i Innlandet. Vår vurdering er imidlertid at det i hovedsak er stor optimisme i disse næringene, med store investeringer som gjør at maskiner overtar manuelt arbeid fra mennesker. Vi ser noe av den samme utviklingen i industrien hvor produksjonen øker med færre ansatte. I fjor var det imidlertid vekst i antall ansatte i industrien i både Hedmark og Oppland. Over tid har vi sett en overflytting av arbeidskraft fra virksomhet som kan automatiseres, som for eksempel industri og jordbruk, til næringer som ikke like lett kan automatiseres, som for eksempel reiseliv og personlig tjenesteyting, sier Wedvik.

Kom gjerne med innspill

Direktøren for bedriftsmarkedet inviterer kunder og andre lesere til å komme med direkte innspill om saker som ønskes belyst på konjunkturbarometer1.no.

- Økonomisk utvikling i bransjer, regioner og kommuner er et mangfoldig tema som kan belyses fra svært mange ulike vinkler. Derfor vil jeg invitere bedriftskunder og andre interesserte til å komme med innspill på e-post direkte til meg, hans.olav.wedvik@sparebanken-hedmark.no. Vi ønsker å gå nærmere inn på problemstillinger som oppleves som spesielt viktige blant våre kunder og lesere, sier Wedvik.